Gedragsconsultant

Gedragsverandering vergt meer dan een folder, poster of zeepkistspeech. Verandering is alleen mogelijk als je weet waar weerstand uit bestaat, deze erkent en de juiste techniek inzet om weerstand te verminderen.

Een model dat altijd overeind blijft, is het identiteit en imago model van Birkigt & Stadler. Hierin vormen gedrag, communicatie en symboliek de basis voor de identiteit. Communicatie en symboliek bepalen echter maar voor 10-20% die identiteit. Gedrag is dus zeer bepalend. Of het nu gaat om gedrag van medewerkers, klanten of burgers. Reden genoeg om vanuit de sociale psychologie en meer specifiek gedragsverandering dus eerst onderzoek te doen naar doelen, gedragingen en mogelijke weerstand. Om vervolgens tot de kern te komen en vanuit die kennis strategie en tactiek te bepalen voor organisatie- en communicatietrajecten.

MBTI
Om nog meer vat te krijgen op persoonlijke gedrag bied ik, naast mijn kennis als gedragsconsultant, ook MBTI aan in coachings- of teambuildingsprocessen. Myerss-Brigg Type Indicator is een waardevrij en positief instrument waarmee mensen (begeleid) door middel van zelfreflectie voorkeursgedrag kunnen achterhalen. Dit voorkeursgedrag wordt bepaald door:

  • waar je je energie op richt (of van krijgt);
  • welk soort informatie je het liefste hebt;
  • hoe je informatie verwerkt en beslissingen neemt;
  • en aan welke leefstijl je de voorkeur geeft.

Zijn voorkeuren, de waarde daarvan en de dynamiek daartussen bekend, dan kunnen mensen hun mogelijkheden op het gebied van zelfontwikkeling, persoonlijke groei en interactie vergroten. MBTI is een bijzonder waardevol instrument voor mensen die hun stijl van leidinggeven of communiceren willen verbeteren en hun carrière willen plannen (loopbaanontwikkeling).

Intervisie
Intervisie biedt als instrument positieve feedback en een bijzondere impuls voor bewustwording, zelfreflectie en gedragsverandering. Door tijdens intervisie vragen bespreekbaar te maken, door emoties van feiten te (leren) onderscheiden, blinde vlekken zichtbaar te maken en gewoon elkaar eens in de ogen te kijken, kunnen vraagstukken methodisch ontleed en opgelost worden. Door op structurele wijze problemen aan te pakken en omdat de groep gedurende langere tijd bijeenkomt, neemt de groepsdynamiek toe en worden hechte banden gesmeed.

Communicatiemanager