Klanten

Profit en non-profit. Groot en klein. In Nederland of daarbuiten. Ik werk voor een keur aan organisaties. Vanuit betrokkenheid, nieuwsgierigheid en enthousiasme. Een greep uit mijn activiteiten van afgelopen jaren…

Kennedytracé Maastricht
Het Kennedytracé is toe aan groot onderhoud. Echter… de gemeente wil dat pas doen nadat met bewoners, bedrijven, belangenbehartigers en gebruikers is gesproken over knelpunten, ervaringen en wensen. Ik begeleidde (gedetacheerd via Facet&) voor dit project twee stakeholdersessies en schreef een participatie- en communicatiestrategie.

Regiodeal Zuid-Limburg
Tien Zuid-Limburgse gemeentes sloten in 2023 een convenant met het Rijk om te werken aan internationalisering van de arbeidsmarkt, gezonde gemeenschappen, een uniek landschap en een circulaire economie & samenleving. Ik schreef (gedetacheerd via Facet&) voor hen een communicatiestrategie en pakte met een team van creatieven de uitvoering op.

Universiteit Maastricht
Een paar jaar geleden werkte ik als senior communicatieadviseur en projectmanager mee aan de implementatie van SAP in the Cloud. Ik schreef een intern communicatieplan met extra aandacht voor gedragsaspecten en stuurde derden aan in de uitvoering. In ’23 werd ik opnieuw benaderd door de UM. Nu voor het geven van trainingen Duidelijk Taal aan het gehele team ICTS. 

Gemeente Roerdalen
Het sociaal team Roerdalen van onder andere de Gemeente Roerdalen had behoefte aan een gestructureerde en professionele profilering. Dus schreef ik een praktisch communicatieplan voor hen en hielp hen met de doorontwikkeling van hun huisstijl.

Mansenboek
In ’22 schreef ik een boek over de familie van mijn vader en de roerige tijden waarin zij leefden. Beginnend bij de grootouders van mijn vader; een vakbondsman en vroedvrouw en eindigend met zijn generatie.

Politie Limburg | Dienst Regionale Recherche (DRR)
In 2021 vormden zes leidende principes en de wens tot gedragsverandering in plaats van systeemverandering het startpunt voor een interessant project bij de DRR. Ik deed onderzoek onder zowel leidinggevenden als medewerkers en hield hun input over cultuur & organisatie tegen het licht van gedragsprocessen en mogelijke communicatiestrategieën. Het resultaat was een stevig, maar praktisch adviesrapport waarmee ze aan de slag konden.

Gemeente Maastricht
In 2020 en 2021 werkte ik als senior communicatieadviseur (gedetacheerd via Facet&) mee aan de introductie van de Omgevingswet. Speerpunten waren het opzetten van een intern en extern communicatiebeleid en participatiebeleid en -leidraad. Ook de uitvoering van het beleid was mijn verantwoordelijkheid.

Koninklijke Mosa
In 2019 werkte ik vijf maanden als interim content manager bij Mosa. Met regelmaat werkte ik in het verleden bovendien aan case studies, persberichten of nieuwsbrieven.

Mockus
Bij Mockus, een bureau voor creatieve communicatie in Heerlen, werkte ik in ’17 en ’18 als interim communicatieadviseur en projectmanager. Mijn accounts waren onder ander ZOwonen, Leeuwenborgh, MUMC+ en Radar.

TIAFI
Als vrijwilliger (algemeen manager) werkte ik 10 maanden, waarvan 7 maanden in Izmir/Turkije, voor de NGO TIAFI (Team International Assistence for Integration). Deze NGO helpt alleenstaande Syrische moeders en hun kinderen met als doel om moeders weer in hun kracht te zetten door het aanbieden van taallessen, het leren van een (nieuw) vak, hun kinderen op te vangen en les te geven. Ik heb deze NGO en hun community center – waar ook maaltijden werden uitgedeeld en een informatiecentrum en tweedehandskledingwinkel was – mee opgebouwd en onder andere financiële en organisatieprocessen ingericht en communicatie, fundraising en vrijwilligersprocessen opgezet. Ik stuurde vrijwilligers en medewerkers aan. Daarnaast was ik persoonlijk verantwoordelijk voor de opzet van een schooltje in het centrum, gaf Engelse en Turkse (basis) les en richtte in onofficiële kampen eveneens tentschooltjes op, organiseerde voedseldistributies en gaf creatieve therapie aan kinderen. Zie ook: www.tiafi.org.

PDM
Als interim communicatiemanager werkte ik een half jaar aan onder andere het opzetten van de basis voor de nieuwe corporate identity (inclusief copy platform), het verbeteren van de inzet van social media en interne communicatie.

Zuyd Hogeschool
Gedurende een jaar werkte ik in 2016 en 2017 als interim interne communicatie manager bij Zuyd Hogeschool. Mijn projecten varieerden tot het meer transparant maken van CvB besluiten en verbeteren van de communicatie van midden-management tot het analyseren van de organisatie van communicatie en het creëren van interne draagvlak voor de opzet van Zuyd Professional (onderwijs gericht op bedrijfsleven).

UWV
Voor het UWV ontwikkelde ik workshops klantgericht communiceren op basis van de analyse van klantdossiers uit de organisatie. Gedurende dagdelen werden zowel front-office teams als management gespiegeld over de inzet van persoonlijke en digitale communicatie en kregen ze praktische tips over hoe de toonzetting zo om te buigen dat weerstand wordt voorkomen en klantcommunicatie effectief en productief wordt.

Conservatorium Maastricht
Ik adviseerde Conservatorium Maastricht over hoe hun site technisch, functioneel en grafisch te vernieuwen en social media in te zetten, rekening houdend met hun wens een nieuwe corporate identity te introduceren. Daarnaast herschreef ik hun volledig site. De nieuwe site ging begin 2016 online. Ik adviseerde tevens over de inzet van digitale middelen rondom het European Opera Academy initiatief en schreef diverse teksten voor hen.

Gemeente Maastricht
Voor de gemeente Maastricht, Maastricht Sport, Envida en Mosae Zorggroep ontwikkelde ik een campagneconcept dat enerzijds gericht was op het stimuleren van burgerinitiatieven om senioren in beweging te brengen en anderzijds zeer direct diezelfde seniorendoelgroep aansprak om niet stil te blijven zitten. De campagnes Laat Maastricht bewegen en Doe mee en beweeg werden onder mijn regie ontworpen, uitgevoerd en uitgerold over de hele stad. Ik was tevens verantwoordelijk voor copy, pers en social media.

Envida
Deze zorginstelling met – destijds – 4.500 medewerkers is een fusieorganisatie. Als interim communicatieadviseur was ik een jaar lang verantwoordelijk voor de interne communicatie over de overzetting van twee ICT-netwerken naar één. Ik adviseerde het IT team vanuit de communicatiebehoefte en -vaardigheden van medewerkers, was voor hen een sparringspartner met kennis van (IT) zaken, kon hun doelstellingen vertalen naar de organisatie en zorgde tevens voor een kritische noot. Ik legde een basis bij aanvang door projectleden breed in de organisatie te interviewen, thema’s vast te stellen, doelgroepen en media te definiëren en van daaruit een draaiboek op te zetten.

Arcus College & Zuyd Hogeschool
Voor studenten van de opleiding Mediavormgeving van Arcus verzorgde ik een cursus Commerciële Copywriting. Aan studenten Visuele Communicatie én Communicatie & Multimedia design van Zuyd Hogeschool gaf ik workshops Creatieve Copywriting en coachte hen tijdens opdrachten. De workshops bestonden uit een aantal lessen waarin onder andere werd ingegaan op corporate branding, de opzet van micro, short en long copy, online schrijven en redactie.

RHCL | Limburgs Archief
Bij RHCL – het Limburgs Archief – werkte ik als projectleider 1 jaar aan de vervanging van de oude website. Samen met een intern team stelde ik een plan van eisen op, gaf de menustructuur vorm en maakte een briefing voor ontwerpers en bouwers. Ik gaf tevens leiding aan de uiteindelijke bouw en invulling van de site.

Maastricht-Bereikbaar
Met ontwerpbureau B2B heb ik strategie, concept en copy voor de campagne Komop! De fiets. opgezet. Deze campagne was er op gericht om medewerkers van bedrijven in Maastricht en omgeving te motiveren met de fiets naar het werk te komen en bij een langere afstand over te stappen naar een e-bike.

Communicatiemanager Hallo,